Relay bảo vệ quá áp – EOVR Samwha

Thông Số Cơ Bản

EOVR-220 : bảo vệ QUÁ áp 1 pha. Phạm vi chỉnh định: 220-300V