Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – DSP-EP Samwha

Thông Số Cơ Bản

Chuyên dùng thay thế relay nhiệt với thiết kế giống relay nhiệt để nối trực tiếp vào contactor.
– Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
– Điện áp nguồn điều khiển 180-220Vac.
– Dùng cho động cơ điện 3 pha.
– Mã số đặt hàng :
PG OPR EP 30: dòng bảo vệ 3 – 30A.
PG OPR EP 50: dòng bảo vệ 5 – 50A.