Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – DSP-SS-440V Samwha

Thông Số Cơ Bản

– Thiết kế dạng xuyên thân : lắp ráp dễ dàng vào tủ điện.
– Cảm biến dòng điện 3 pha qua 2 CT trên relay. 2 timer độc lập.
– Dtime : thời gian cho phép khởi động.
– Otime : thời gian cho phép quá tải
– Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
– Điện áp nguồn điều khiển 180-220Vac.
– Mã số đặt hàng :
DSP SS 06 : Dòng bảo vệ từ 0.5 – 6.5A.
DSP SS 30 : Dòng bảo vệ từ 3 – 30A.
DSP SS 60 : Dòng bảo vệ từ 5 – 60A.
DSP SS 120 : Dòng bảo vệ từ 10-120A
– Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha. Đặc biệt dùng bảo vệ tới 120A không cần CT phụ.