Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – DSP-SS3-440V Samwha

Thông Số Cơ Bản

Thiết kế dạng xuyên tâm : lắp ráp dễ dàng
– Cảm biến dòng điện 3 pha qua 3 CT trên relay. 2 timer độc lập.
Dtime : thời gian cho phép khởi động.
Otime : thời gian cho phép quá tải
– Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
– Mã số đặt hàng :
DSP SS3 06 : Dòng bảo vệ từ 0.5 – 6.5A.
DSP SS3 30 : Dòng bảo vệ từ 3 – 30A.
DSP SS3 60 : Dòng bảo vệ từ 5 – 60A.
DSP SS3 120 : Dòng bảo vệ từ 10-120A
Dùng cho động cơ điện : 1 pha, 3 pha