Relay bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor – DSP-ES-220V Samwha

Thông Số Cơ Bản

RELAY BẢO VỆ ĐỘNG CƠ DẠNG COMPACT.
– Thiết kế cầu đấu : siêu nhỏ gọn.
– Bảo vệ quá tải, mất pha, kẹt rotor.
– Điện áp nguồn điều khiển 180-220Vac.
– Dùng cho động cơ 1pha, 3pha.
Mã số đặt hàng :
PG OPR ES 05: dòng bảo vệ 0.5 – 6A.
PG OPR ES 30 : dòng bảo vệ 3 – 30A.
PG OPR ES 60 : dòng bảo vệ 5 – 60A.