Relay bảo vệ đảo pha, mất pha – DSP-VSPFR-440 Samwha

Thông Số Cơ Bản

Bảo vệ mất pha, đảo pha theo áp.
– Khi bị đảo pha : 3 đèn led chớp tắt. Thời gian trip : 0,1 sec
– Khi mất pha R: led đỏ sáng.
– Khi mất pha S: led xanh sáng.
– Khi mất pha T: led vàng sáng.
– Thời gian trip khi mất pha 1sec
– Kỹ thuật số với bộ Vi xử lý trung tâm.