Relay bảo vệ thấp áp – UVR Samwha

Thông Số Cơ Bản

UVR-220 : bảo vệ THẤP áp 1 pha. Phạm vi chỉnh định: 160- 200V