Relay bảo vệ quá áp -OVR Samwha

Thông Số Cơ Bản

OVR-220 : bảo vệ QUÁ áp 1 pha. Phạm vi chỉnh định: 220- 300V