Biến Dòng Phụ (CT Phụ) Samwha

Thông Số Cơ Bản

CT PHỤ : Biến dòng chuyên dùng 100/5A, 150A/5A, 200A/5A, 300/5A, 400/5A.
2CT, 3CT