Đồng Hồ Đo Điện Áp Selec | MV15-AC-200/2000mV (48×96)

QUICK OVERVIEW

– Đồng hồ đo Điện áp
– Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn
– Dải hiển thị: 0 ~ 200/2000 mV, 0 ~ 20/200 V
– Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
– Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz) 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
– Bảo vệ mặt trước: IP65
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm