mcb-abb-1p
mcb-abb-2p
mcb-abb-3p
mcb-abb-4p
tiep-diem-phu-mcb-abb
shunt-trip-mcb-abb
mcb-abb-1p
mcb-abb-2p
mcb-abb-3p
mcb-abb-4p
tiep-diem-phu-mcb-abb
shunt-trip-mcb-abb

MCB ABB 1P-20A/4.5kA | SH201L-C20

Thông Số Cơ Bản

MCB ABB 1P-20A/4.5kA | SH201L-C20
Mã Hàng MCB ABB 1P SH200L : 2CDS241001R0204 
Số Cực  : 1P
Dòng Định Mức MCB ABB 1P SH200L (A) : 20A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230VAC (MCB ABB 1P SH200L)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 1P SH200L Type C