mcb-abb-2p
mcb-abb-1p
mcb-abb-3p
mcb-abb-4p
shunt-trip-mcb-abb
tiep-diem-phu-mcb-abb
mcb-abb-2p
mcb-abb-1p
mcb-abb-3p
mcb-abb-4p
shunt-trip-mcb-abb
tiep-diem-phu-mcb-abb

MCB ABB 2P-10A/4.5kA | SH202L-C10

QUICK OVERVIEW

MCB ABB 2P-10A/4.5kA | SH202L-C10
Mã Hàng MCB ABB 2P SH200L : 2CDS242001R0104 
Số Cực  : 2P
Dòng Định Mức MCB ABB 2P SH200L (A) : 10A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 2P SH200L)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 2P SH200L Type C