mcb-abb-3p
mcb-abb-1p
mcb-abb-2p
mcb-abb-4p
tiep-diem-phu-mcb-abb
shunt-trip-mcb-abb
mcb-abb-3p
mcb-abb-1p
mcb-abb-2p
mcb-abb-4p
tiep-diem-phu-mcb-abb
shunt-trip-mcb-abb

MCB ABB 3P-16A/4.5kA | SH203L-C16

Thông Số Cơ Bản

MCB ABB 3P-16A/4.5kA | SH203L-C16
Mã Hàng MCB ABB 3P SH200L : 2CDS243001R0164 
Số Cực  : 3P
Dòng Định Mức MCB ABB 3P SH200L (A) : 16A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 3P SH200L)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 3P SH200L Type C