mcb-abb-3p
mcb-abb-1p
mcb-abb-2p
mcb-abb-4p
tiep-diem-phu-mcb-abb
shunt-trip-mcb-abb
mcb-abb-3p
mcb-abb-1p
mcb-abb-2p
mcb-abb-4p
tiep-diem-phu-mcb-abb
shunt-trip-mcb-abb

MCB ABB 3P-63A/6kA | SH203-C63

QUICK OVERVIEW

MCB ABB 3P-63A/6kA | SH203-C63
Mã Hàng MCB ABB 3P SH200L : 2CDS213001R0634 
Số Cực  : 3P
Dòng Định Mức MCB ABB 3P SH200L (A) : 63A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 3P SH200L)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 3P SH200L Type C