mcb-abb-4p
mcb-abb-1p
mcb-abb-2p
mcb-abb-3p
tiep-diem-phu-mcb-abb
shunt-trip-mcb-abb
mcb-abb-4p
mcb-abb-1p
mcb-abb-2p
mcb-abb-3p
tiep-diem-phu-mcb-abb
shunt-trip-mcb-abb

MCB ABB 4P-32A/4.5kA | SH204L-C32

QUICK OVERVIEW

MCB ABB 4P-32A/4.5kA | SH204L-C32
Mã Hàng MCB ABB 4P SH200L : 2CDS244001R0324 
Số Cực  : 4P
Dòng Định Mức MCB ABB 4P SH200L (A) : 32A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:4.5kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 4P SH200L)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 4P SH200L Type C