mcb-abb-4p
mcb-abb-1p
mcb-abb-2p
mcb-abb-3p
tiep-diem-phu-mcb-abb
shunt-trip-mcb-abb
mcb-abb-4p
mcb-abb-1p
mcb-abb-2p
mcb-abb-3p
tiep-diem-phu-mcb-abb
shunt-trip-mcb-abb

MCB ABB 4P-63A/6kA | SH204-C63

Thông Số Cơ Bản

MCB ABB 4P-63A/6kA | SH204-C63
Mã Hàng MCB ABB 4P SH200L : 2CDS214001R0634 
Số Cực  : 4P
Dòng Định Mức MCB ABB 4P SH200L (A) : 63A
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:6kA
Điện Áp Làm Việc(V) : 230/415VAC (MCB ABB 4P SH200L)
Tần Số (Hz) : 50Hz
MCB ABB 4P SH200L Type C