mccb-1p-abb-formula-mccb
mccb-4p-abb-formula-mccb-a3
mccb-4p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a3
mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a1
phu-kien-mccb-abb-formula
mccb-1p-abb-formula-mccb
mccb-4p-abb-formula-mccb-a3
mccb-4p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a3
mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a1
phu-kien-mccb-abb-formula

MCCB ABB 1P 100A/25kA | 1SDA066695R1

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB ABB 1P Formula A1N: 1SDA066695R1 
MCCB ABB 1P Formula (APTOMAT ABB) loại 1 Cực
Dòng Định Mức của MCCB ABB 1P Formula A1N (A) : 100A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
Loại: A1N
MCCB ABB 1P Formula A1N dạng khối | Dòng Formula
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2