mccb-3p-abb-formula-mccb-a1
mccb-3p-abb-formula-mccb-a1
mccb-1p-abb-formula-mccb
mccb-4p-abb-formula-mccb-a3
mccb-4p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a3
mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
phu-kien-mccb-abb-formula
mccb-3p-abb-formula-mccb-a1
mccb-3p-abb-formula-mccb-a1
mccb-1p-abb-formula-mccb
mccb-4p-abb-formula-mccb-a3
mccb-4p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a3
mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
phu-kien-mccb-abb-formula

MCCB ABB 3P 90A/10kA-A1A | 1SDA066519R1

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCCB ABB 3P Formula A1A: 
MCCB ABB 3P Formula (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
Dòng Định Mức của MCCB ABB 3P Formula A1A (A) : 90A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 10kA
Loại: A1A
MCCB ABB 3P Formula A1A dạng khối | Dòng Formula
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2