RCBO ABB 6A/300mA-4.5kA | DS201L C6

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng RCBO ABB : 2CSR245040R3064 
Loại RCBO ABB: DS201L C6 AC300 
Dòng Điện : 6A
Điện Áp:  220VAC
Số pha : 1P+N
Dòng Ngắn Mạch: 4.5kA
Dòng Rò RCBO ABB: 300mA

RCBO ABB – CB Chống dòng rò và quá tải ABB