RCBO ABB 16A/300mA-4.5kA | DS201L C16

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng RCBO ABB : 2CSR245040R3164 
Loại RCBO ABB: DS201L Cq6 AC300 
Dòng Điện : q6A
Điện Áp:  220VAC
Số pha : 1P+N
Dòng Ngắn Mạch: 4.5kA
Dòng Rò RCBO ABB: 300mA

RCBO ABB – CB Chống dòng rò và quá tải ABB