RCBO ABB 6A/30mA-6kA | DS201 C6

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng RCBO ABB : 2CSR255040R1064 
Loại RCBO ABB: DS201 C6 AC30 
Dòng Điện : 6A
Điện Áp:  220VAC
Số pha : 1P+N
Dòng Ngắn Mạch: 6kA
Dòng Rò RCBO ABB: 30mA

RCBO ABB – CB Chống dòng rò và quá tải ABB