RCBO ABB 6A/100mA-6kA | DS201 C6

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng RCBO ABB : 2CSR255040R2064 
Loại RCBO ABB: DS201 C6 AC100 
Dòng Điện : 6A
Điện Áp:  220VAC
Số pha : 1P+N
Dòng Ngắn Mạch: 6kA
Dòng Rò RCBO ABB: 100mA

RCBO ABB – CB Chống dòng rò và quá tải ABB