RCBO ABB 10A/100mA-6kA | DS201 C10

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng RCBO ABB : 2CSR255040R2104 
Loại RCBO ABB: DS201 C10 AC100 
Dòng Điện : 10A
Điện Áp:  220VAC
Số pha : 1P+N
Dòng Ngắn Mạch: 6kA
Dòng Rò RCBO ABB: 100mA

RCBO ABB – CB Chống dòng rò và quá tải ABB