RCBO ABB 40A/300mA-6kA | DS201 C40 AC300

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng RCBO ABB : 2CSR255040R3404 
Loại RCBO ABB: DS201 C40 AC300 
Dòng Điện : 40A
Điện Áp:  220VAC
Số pha : 1P+N
Dòng Ngắn Mạch: 6kA
Dòng Rò RCBO ABB: 300mA

RCBO ABB – CB Chống dòng rò và quá tải ABB