relay-nhiet-abb-ta-25-du
relay-nhiet-abb-ta-25-du
relay-nhiet-abb-ta-42-du
relay-nhiet-dien-tu-abb-e320du
relay-nhiet-abb-ta-450-du
relay-nhiet-abb-ta-200-du
relay-nhiet-abb-ta-110-du
relay-nhiet-abb-ta-75-du
relay-nhiet-abb-ta-25-du
relay-nhiet-abb-ta-25-du
relay-nhiet-abb-ta-42-du
relay-nhiet-dien-tu-abb-e320du
relay-nhiet-abb-ta-450-du
relay-nhiet-abb-ta-200-du
relay-nhiet-abb-ta-110-du
relay-nhiet-abb-ta-75-du

Relay Nhiệt ABB | TA25 DU-M 0.25A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng Relay Nhiệt ABB: TA25 DU-M 0.25A 
Order Code: 1SAZ211201R2009 
Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.16A – 0.25A
Dùng Cho Contactor ABB:  A 9…A 30  và AX 09…AX 32
Relay nhiệt ABB loại 3 Cực
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)