relay-nhiet-abb-ta-42-du
relay-nhiet-abb-ta-42-du
relay-nhiet-abb-ta-25-du
relay-nhiet-dien-tu-abb-e320du
relay-nhiet-abb-ta-450-du
relay-nhiet-abb-ta-200-du
relay-nhiet-abb-ta-110-du
relay-nhiet-abb-ta-75-du
relay-nhiet-abb-ta-42-du
relay-nhiet-abb-ta-42-du
relay-nhiet-abb-ta-25-du
relay-nhiet-dien-tu-abb-e320du
relay-nhiet-abb-ta-450-du
relay-nhiet-abb-ta-200-du
relay-nhiet-abb-ta-110-du
relay-nhiet-abb-ta-75-du

Relay Nhiệt ABB | TA 42 DU-M 25A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng Relay Nhiệt ABB: TA 42 DU-M 25A 
Order Code: 1SAZ311201R2001 
Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 18A – 25A
Dùng Cho Contactor ABB:  A 30…A 40  và AX 32…AX 40
Relay nhiệt ABB loại 3 Cực
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)