relay-nhiet-abb-ta-110-du
relay-nhiet-abb-ta-110-du
relay-nhiet-abb-ta-75-du
relay-nhiet-abb-ta-42-du
relay-nhiet-abb-ta-25-du
relay-nhiet-dien-tu-abb-e320du
relay-nhiet-abb-ta-450-du
relay-nhiet-abb-ta-200-du
relay-nhiet-abb-ta-110-du
relay-nhiet-abb-ta-110-du
relay-nhiet-abb-ta-75-du
relay-nhiet-abb-ta-42-du
relay-nhiet-abb-ta-25-du
relay-nhiet-dien-tu-abb-e320du
relay-nhiet-abb-ta-450-du
relay-nhiet-abb-ta-200-du

Relay Nhiệt ABB | TA 110 DU 90

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng Relay Nhiệt ABB: TA 110 DU 90 
Order Code: 1SAZ411201R1001 
Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 65A – 90A
Dùng Cho Contactor ABB:  A 95…A 110  và AX 95…AX 150
Relay nhiệt ABB loại 3 Cực
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)