relay-nhiet-abb-ta-200-du
relay-nhiet-abb-ta-200-du
relay-nhiet-abb-ta-110-du
relay-nhiet-abb-ta-75-du
relay-nhiet-abb-ta-42-du
relay-nhiet-abb-ta-25-du
relay-nhiet-dien-tu-abb-e320du
relay-nhiet-abb-ta-450-du
relay-nhiet-abb-ta-200-du
relay-nhiet-abb-ta-200-du
relay-nhiet-abb-ta-110-du
relay-nhiet-abb-ta-75-du
relay-nhiet-abb-ta-42-du
relay-nhiet-abb-ta-25-du
relay-nhiet-dien-tu-abb-e320du
relay-nhiet-abb-ta-450-du

Relay Nhiệt ABB | TA200 DU135A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng Relay Nhiệt ABB: TA200 DU135A 
Order Code: 1SAZ421201R1003 
Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 100A – 135A
Dùng Cho Contactor ABB:  A 145…A 185  và AX 185…AX 205
Relay nhiệt ABB loại 3 Cực
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)