relay-nhiet-abb-ta-450-du
relay-nhiet-abb-ta-450-du
relay-nhiet-abb-ta-200-du
relay-nhiet-abb-ta-110-du
relay-nhiet-abb-ta-75-du
relay-nhiet-abb-ta-42-du
relay-nhiet-abb-ta-25-du
relay-nhiet-dien-tu-abb-e320du
relay-nhiet-abb-ta-450-du
relay-nhiet-abb-ta-450-du
relay-nhiet-abb-ta-200-du
relay-nhiet-abb-ta-110-du
relay-nhiet-abb-ta-75-du
relay-nhiet-abb-ta-42-du
relay-nhiet-abb-ta-25-du
relay-nhiet-dien-tu-abb-e320du

Relay Nhiệt ABB | TA450 DU310A

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng Relay Nhiệt ABB: TA450 DU310A
Order Code: 1SAZ511201R1003 
Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 220A – 310A
Dùng Cho Contactor ABB:  A 210…A 300
Relay nhiệt ABB loại 3 Cực
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)