motor-cb-abb-ms116
motor-cb-abb-ms116
motor-cb-abb-ms132
motor-cb-abb-ms45x
motor-cb-abb-ms49x
phu-kien-motor-cb-abb
motor-cb-abb-ms116
motor-cb-abb-ms116
motor-cb-abb-ms132
motor-cb-abb-ms45x
motor-cb-abb-ms49x
phu-kien-motor-cb-abb

CB Motor ABB | MS 116 – 1.0

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 116 – 1.0 
Order Code: 1SAM250000R1005 
Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 0.63A – 1A
Dòng Cắt : 50kA
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)