motor-cb-abb-ms45x
motor-cb-abb-ms45x
motor-cb-abb-ms116
motor-cb-abb-ms132
motor-cb-abb-ms49x
phu-kien-motor-cb-abb
motor-cb-abb-ms45x
motor-cb-abb-ms45x
motor-cb-abb-ms116
motor-cb-abb-ms132
motor-cb-abb-ms49x
phu-kien-motor-cb-abb

Motor Starter ABB | MS450–45

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng Motor Starter ABB: MS450–45
Order Code: 1SAM450000R1006
Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 36A … 45A
Dòng Cắt : 50kA
Nhóm Sản Phẩm : MS450
Trip điện tử từ nhiệt, class 10
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)