motor-cb-abb-ms49x
motor-cb-abb-ms45x
motor-cb-abb-ms116
motor-cb-abb-ms132
motor-cb-abb-ms49x
phu-kien-motor-cb-abb
motor-cb-abb-ms49x
motor-cb-abb-ms45x
motor-cb-abb-ms116
motor-cb-abb-ms132
motor-cb-abb-ms49x
phu-kien-motor-cb-abb

Motor Starter ABB | MS 497 – 100

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng Motor Starter ABB: MS 497 – 100
Order Code: 1SAM580000R1010 
Dòng Điện Điều Chỉnh (A) : 80A … 100A
Dòng Cắt : 100kA
Nhóm Sản Phẩm : MS497
Trip điện tử từ nhiệt, class 10
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)