mccb-abb-T4
mccb-abb-T4
mccb-abb-XT1-XT3
mccb-abb-Tmax
mccb-abb-T7-M
mccb-abb-T7
mccb-abb-T6
mccb-abb-t5-a
mccb-abb-T5
mccb-abb-XT2-XT4
mccb-abb-T4
mccb-abb-T4
mccb-abb-XT1-XT3
mccb-abb-Tmax
mccb-abb-T7-M
mccb-abb-T7
mccb-abb-T6
mccb-abb-t5-a
mccb-abb-T5
mccb-abb-XT2-XT4

MCCB ABB 3P Tmax XT25-25A/50kA | 1SDA067552R1

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT25: 1SDA067552R1
Dòng Điện Định Mức(A) : 25A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
Loại: XT25
MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2