mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-3p

MCB Mitsubishi 1P 50A/6kA | BH-D6

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCB Mitsubishi : BH-D6 1P 50A TYPE C N
Ordercode: D1P-050C6M
Dòng Điện : 50A
Đặc tính cắt : C Type
Điện Áp của MCB Mitsubishi 1P BH-D6: 220VAC
Số pha : 1P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D6 : 6kA
Tiêu chuẩn IEC 60898
MCB Mitsubishi 1P BH-D6 bảo vệ ngắn mạch và quá tải