mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-3p

MCB Mitsubishi 1P+N 6A/6kA | BH-D6

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCB Mitsubishi : BH-D6 1P N 6A TYPE C N
Ordercode: D1P-006C6NM
Dòng Điện : 6A
Đặc tính cắt : C Type
Điện Áp của MCB Mitsubishi 1P+N BH-D6: 220VAC
Số pha : 1P+N
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D6 : 6kA
Tiêu chuẩn IEC 60898
MCB Mitsubishi 1P+N BH-D6 bảo vệ ngắn mạch và quá tải