mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-1p

MCB Mitsubishi 3P 6A/6kA | BH-D6

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCB Mitsubishi : BH-D6 3P 6A TYPE C N
Ordercode: D3P-006C6M
Dòng Điện : 6A
Đặc tính cắt : C Type
Điện Áp của MCB Mitsubishi 3P BH-D6: 380VAC
Số pha : 3P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D6 : 6kA
Tiêu chuẩn IEC 60898
MCB Mitsubishi 3P BH-D6 bảo vệ ngắn mạch và quá tải