mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-1p

MCB Mitsubishi 4P 3A/6kA | BH-D6

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCB Mitsubishi : BH-D6 4P 3A TYPE C N
Ordercode: D4P-003C6M
Dòng Điện : 3A
Đặc tính cắt : C Type
Điện Áp của MCB Mitsubishi 4P BH-D6: 380VAC
Số pha : 4P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D6 : 6kA
Tiêu chuẩn IEC 60898
MCB Mitsubishi 4P BH-D6 bảo vệ ngắn mạch và quá tải