mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-1p

MCB Mitsubishi 4P 50A/10kA | BH-D10

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCB Mitsubishi : BH-D10 4P 50A TYPE C N
Ordercode: D4P-050C10N
Dòng Điện : 50A
Đặc tính cắt : C Type
Điện Áp của MCB Mitsubishi 4P BH-D10: 380VAC
Số pha : 4P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D10 : 10kA
Tiêu chuẩn IEC 60898
MCB Mitsubishi 4P BH-D10 bảo vệ ngắn mạch và quá tải