mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-1p

MCB Mitsubishi 2P 32A/10kA | BH-D10

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCB Mitsubishi : BH-D10 2P 32A TYPE C N
Ordercode: D2P-032C10N
Dòng Điện : 32A
Đặc tính cắt : C Type
Điện Áp của MCB Mitsubishi 2P BH-D10: 220VAC
Số pha : 2P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D10 : 10kA
Tiêu chuẩn IEC 60898
MCB Mitsubishi 2P BH-D10 bảo vệ ngắn mạch và quá tải