mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-3p

MCB Mitsubishi 1P 10A/10kA | BH-D10

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCB Mitsubishi : BH-D10 1P 10A TYPE C N
Ordercode: D1P-010C10N
Dòng Điện : 10A
Đặc tính cắt : C Type
Điện Áp của MCB Mitsubishi 1P BH-D10: 220VAC
Số pha : 1P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D10 : 10kA
Tiêu chuẩn IEC 60898
MCB Mitsubishi 1P BH-D10 bảo vệ ngắn mạch và quá tải