mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250

MCCB Mitsubishi 2P 125A/30kA | NF125-CV

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-CV
Order Code: 2CH008A000007
Dòng Điện Định Mức: 125A
MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
Dòng Cắt(kA) : Icu:30kA
MCCB Mitsubishi NF125-CV 2P: Loại Kinh Tế
MCCB Mitsubishi NF125-CV 2P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)