mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250

MCCB Mitsubishi 2P 300A/50kA | NF400-CW

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF400-CW
Order Code: 2FK002A000002
Dòng Điện Định Mức: 300A
MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
Dòng Cắt(kA) : Icu:50kA
MCCB Mitsubishi NF400-CW 2P: Loại Kinh Tế
MCCB Mitsubishi NF400-CW 2P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)