mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630

MCCB Mitsubishi 3P 5A/1.5kA | NF30-CS

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P
Order Code: 2JA012A00001F
Dòng Điện Định Mức: 5A
Dòng Cắt(kA) : Icu:1.5kA
MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P: Loại Kinh Tế
MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P/3A-30A/1.5kA