mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250

MCCB Mitsubishi 3P 800A/40kA | NF630-CEW

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF800-CEW 3P
Order Code: 2FM006A00000L
Dòng Điện Định Mức: 800A
Dòng Cắt(kA) : Icu:40kA
MCCB Mitsubishi NF800-CEW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
MCCB Mitsubishi NF800-CEW 3P: Loại Kinh Tế
MCCB Mitsubishi NF800-CEW 3P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)