mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250

MCCB Mitsubishi 2P 20A/7.5kA | NF32-SV

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF32-SV
Order Code: 2CB009A00000L
Dòng Điện Định Mức: 20A
MCCB Mitsubishi loại 2 Cực
Dòng Cắt(kA) : Icu:7.5kA
MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P: Dòng Tiêu Chuẩn
MCCB Mitsubishi NF32-SV 2P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)