mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250

MCCB Mitsubishi 3P 20A/5kA | NF32-SV

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF32-SV 3P
Order Code: 2CB029A00001E
Dòng Điện Định Mức: 20A
Dòng Cắt(kA) : Icu:5kA
MCCB Mitsubishi NF32-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
MCCB Mitsubishi NF32-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
MCCB Mitsubishi NF32-SV 3P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)