mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250

MCCB Mitsubishi 3P 15A/30kA | NF125-SV

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P
Order Code: 2CH122A000055
Dòng Điện Định Mức: 15A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
MCCB Mitsubishi NF125-SV 3P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)