mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250

MCCB Mitsubishi 3P 250A/45kA | NF400-SW

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P
Order Code:  2FK221A00001X
Dòng Điện Định Mức: 250A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 45kA
MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
MCCB Mitsubishi NF400-SW 3P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)