mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250

MCCB Mitsubishi 3P 500A~1000A/85kA | NF1000-SEW

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF1000-SEW 3P
Order Code:  2FN206A00000P
Dòng Điện Định Mức: 1000A
Dải Chỉnh Dòng: 500A~1000A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 85kA
MCCB Mitsubishi NF1000-SEW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
MCCB Mitsubishi NF1000-SEW 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
MCCB Mitsubishi NF1000-SEW 3P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)