mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF30-NF63-NF125-NF250
mccb-mitsubishi-3p-NF800
mccb-mitsubishi-3p-NF400-NF630
mccb-mitsubishi-2p-NF30-NF63-NF125-NF250

MCCB Mitsubishi 3P 80A~160A/36kA | NF250-SEV

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SEV 3P
Order Code:  2CM008A000001
Dòng Điện Định Mức: 160A
Dải Chỉnh Dòng: 80A~160A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
MCCB Mitsubishi NF250-SEV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
MCCB Mitsubishi NF250-SEV 3P: Dòng Tiêu Chuẩn
MCCB Mitsubishi NF250-SEV 3P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)